Thema's

Burgerparticipatie

DOEL

De gemeente is een onderdeel van de samenleving; het gemeentebestuur van Deurne wil nu en in de toekomst dicht bij haar inwoners staan. Met de aanpak ‘Deurne Koerst op Eigen Kracht’ waar eerder al aan werd gerefereerd is hier een eerste aanzet toe gemaakt. Het bestuur wil echter verder gaan en ziet het als een opgave om initiatieven van buitenaf in de nabije toekomst nog meer te faciliteren. Deskundige inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners krijgen  in de nabije toekomst meer ruimte  om hun inbreng te leveren ten aanzien van beleidsvorming en –uitvoering. Democratische vernieuwing betekent ook dat bewoners of direct betrokkenen inhoudelijk een onderdeel zijn van de beleidsvorming en daarmee meer zeggenschap kunnen krijgen in besluitvormingsprocessen.

Iedereen moet de kans krijgen om te participeren. Inwoners moeten, waar dat kan, zeggenschap en invloed hebben over de inrichting van de eigen leef- en woonomgeving. De gemeente gaat een manier ontwikkelen om inwoners/organisaties bij de beleidsvorming te betrekken.  

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21