Home

Samenvatting

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

ratio weerstandsvermogen

29.613

=

4,0

Benodigde weerstandscapaciteit

7.432

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2022

2021

2023

2022

2024

Beschikbare weerstandscapaciteit

23.340

24.500

27.889

27.104

29.613

Benodigde weerstandscapaciteit

7.170

7.800

7.837

7.140

7.432

Norm ratio

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21