Home

Samenvatting

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de nieuwe investeringen voor het begrotingsjaar 2024 weer. Ook wordt de impact van de kapitaallasten op het volgende begrotingsjaar weergegeven op basis van de uitgangspunten uit de financiële verordening.

Investeringen

2024

Kapitaallasten 2024

Kapitaallasten 2025

Looptijd in jaren

(bedragen x € 1.000)

Rioolinvesteringen 2024

2.294

0

51

60

Wegen Klimaatadaptatie Koolhof

500

0

5

25

Wegen Flemmingstraat 2024

85

0

4

25

Wegen Romboutstraat (RV)

300

0

15

25

Wegen Vlierdenseweg (integraal 24-27)

200

0

10

25

Wegen Nieuwstraat (integraal 24-27)

100

0

5

25

Herinichten Leegveld / Eikenlaan (rijbaan)

600

0

30

25

Tuinpad van mijn vader - wegen

115

0

1

25

Openbare Verlichting 2024

573

0

34

20

Vervangen serverpark 2024 (SER+Harmoniestr.)

25

0

9

3

Randapp. 2024 (Monitor/dock.stat./kleine printers)

57

0

12

5

Vervangen OnPremise BackUp 2024

10

0

3

4

Werkplekconcept 2024

240

0

82

3

Audiovisuele middelen 2024 (3 jr)

130

0

45

3

Basisregistratie personen 2024 (BRP)

14

0

2

7

Vervangen kraantjes Pick ups buitendienst

23

0

3

7

Willibrordus Neerkant (sloop en nieuwb.)*

3.159

3

120

40

D’n Bogerd Deurne (uitbreiding)*

2.050

2

78

40

De Bron Deurne (nieuwbouw)*

3.774

3

144

40

Wegen Heuvelstraat 2023

332

1

22

25

Wegen Zeilbergsestraat 2023**

50

0

3

25

Wegen Soemeersingel 2023

100

4

25

25

Wegen Eekstraat e.o.

85

4

22

25

Herinrichting Arenbroek wegen

110

1

11

25

* Intergraal HuisvestingsProgramma Basisonderwijs. Dit betreft geen nieuwe kredieten, maar fasering van de door de Raad in febr. 2023 reeds toegekende krediet.

** Dit betreft geen nieuw krediet, maar een overheveling van 2023 naar 2024 van een reeds in nov. 2022 toegekend krediet bij vaststelling van de primitieve begroting 2023.

Een nadere toelichtingen op de investeringen is in de afzonderlijke thema's opgenomen. Een overzicht van de meerjarige investeringen 2024-2027 is terug te vinden bij het onderdeel financiële begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21