Paragrafen

Verbonden partijen / Samenwerking in de regio

De gemeente Deurne is onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Denk aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, GGD, Blink, Senzer en Peelgemeenten. Aan de hand van een samenwerkingskader gaan we de samenwerking verdiepen en verbreden.
Uitgangspunten / ambities:

  • Actieve inzet voor een effectieve en efficiënte regionale samenwerking.
  • De samenwerkingsmonitor is een bruikbaar instrument voor de monitoring van samenwerkingsverbanden. Deze monitor wordt verder ontwikkeld.
  • Bij samenwerking met andere gemeenten kijken we ook over de provinciegrens heen.
  • Er moet voorkomen worden dat er een bestuurlijk lappendeken ontstaat. Dit doen we door betrekkingen met bestaande samenwerkingspartners te verdiepen en met hen te zoeken naar nieuwe thema’s.
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21