Thema's

Duurzaamheid

DOEL

Deurne heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Daarmee sluit Deurne aan bij de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. In de gesprekken met de externe partners in het kader van de toekomstvisie is uitdrukkelijk stil gestaan bij ‘duurzaamheid’. Zij delen met de gemeente het urgentiebesef rond het thema ‘klimaatverandering’.

x € 1.000
Lasten € -1.016
Baten € 550
Saldo € -466
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21