Thema's

Een gezonde lokale economie

DOEL

Deurne heeft de ambitie te werken aan een hoogwaardig woon-, leef- en verblijfsklimaat. Daarbij is een krachtige lokale economie en werkgelegenheid een belangrijke motor voor de leefbaarheid in onze gemeente. Het is daarom zaak om te blijven investeren in een gezond ondernemersklimaat. Daarbij geldt dat het begrip ‘economie’ niet ophoudt bij de grenzen van de gemeente Deurne. Op de schaal van Deurne kan de economie immers nauwelijks worden beïnvloed. Het is bij uitstek een thema dat zich leent voor een (sub)regionale aanpak.

Werkgelegenheid op redelijke (reis)afstand van de woonplaats is een belangrijke voorwaarde om een aantrekkelijke gemeente te kunnen zijn en blijven. Bij het streven naar een optimaal ondernemersklimaat horen ook de bedrijventerreinen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Bij deze ambitie horen ook bijpassende voorzieningen als een sterk winkel- en horeca aanbod. We zetten daarom in op versterking van het aanbod in alle kernen.

Kwalitatief hoogwaardige buitenruimte is een belangrijke aanvullende voorziening binnen een regio die ook een grote stedelijke as kent. Deurne heeft deze ruimte, en kan daarmee een belangrijke aanvulling leveren op de kracht van Deurne zelf én de regio. Bijvoorbeeld de doorontwikkeling van wandel-, fiets-, mountainbike en ruiterroutes kan hier een bijdrage aan leveren.

In dat alles hebben we als gemeente steeds meer een faciliterende rol. Beleidsvorming en –uitvoering vindt steeds meer plaats in de vorm van co-creatie.

x € 1.000
Lasten € -4.659
Baten € 4.566
Saldo € -93
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21