Thema's

Betaalbaar en divers wonen

DOEL

Deurne kenmerkt zich bij uitstek als een woon- en leefgemeente. Een gemeente die wil blijven boeien en zijn inwoners wil binden en verbinden. Daarbij hoort een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met een goed voorzieningenniveau, en een volwaardige en complementaire positie in het regionale stedelijk gebied. We hebben onder meer een intercitystation, hoogwaardige voorzieningen en een aantrekkelijk centrum. En daarmee hebben we ook een aantrekkelijk woonklimaat.
Van belang is vervolgens dat het woningaanbod meebeweegt met de bevolkingssamenstelling en de woonbehoeften. Dit vraagt om transformatie, aanvulling van de bestaande woningvoorraad en slimme aantrekkelijke oplossingen. Hiermee willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat de jeugd kan instromen op de woningmarkt.
De gemeente faciliteert en stimuleert het (her)gebruik van locaties of panden voor wonen, door sloop, ver- en nieuwbouw of de wijziging van een bestemming.

x € 1.000
Lasten € -13.827
Baten € 13.416
Saldo € -411
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21