Thema's

Goede bereikbaarheid

DOEL

Zorgen voor een goede bereikbare gemeente met mobiliteitsnetwerken die verplaatsingen binnen en buiten de regio mogelijk maken. Het is daarom een opgave om bestaande voorzieningen in stand te houden en kwalitatief verder te verbeteren.
Denk daarbij aan de omgeving van het (intercity)station met rechtstreekse verbindingen richting Eindhoven, Venlo en het Ruhrgebied en de belangrijke verkeersaders N270, N279 en A67.

Uitdagingen binnen de gemeente zijn dan het bereikbaar houden van het centrum, wijken, kernen en dorpen en daarbinnen ook de scholen en bedrijventerreinen. De aanleg van veilige- en snelle fietsverbindingen en de realisatie van een tunnel onder het spoor bij de Binderendreef zijn prioriteiten. Zo blijven de werkgelegenheid en voorzieningen goed bereikbaar en blijft daarmee Deurne een aantrekkelijke gemeente met aantrekkelijke kernen en dorpen.

x € 1.000
Lasten € -5.885
Baten € 317
Saldo € -5.567
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21