Home

Samenvatting

Beste raadsleden,

Vorig jaar heeft u een nieuw raadsprogramma ‘Deurne: Daar doen we het voor’ vastgesteld. Voor u ligt nu de tweede begroting van de raadsperiode, met daarin een verdere uitwerking van de ambities uit het raadsprogramma. De wensen van de Raad zoals uitgesproken bij de koersdag zijn vertaald in de begroting.
De begroting 2024 en de meerjarenraming zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de financiële verordening.
De begroting is in het eerste en laatste jaar structureel positief sluitend. Hoewel dit normaal een eis van de provincie is om in aanmerking te komen voor repressief toezicht, heeft de VNG nu opgeroepen om tekorten in 2026 en 2027 reëel in beeld te brengen. De provincie heeft al aangegeven deze oproep van de VNG te steunen. De gemeente Deurne legt een reële begroting neer en is daarmee net structureel sluitend in 2027.

Deurne. Daar doen we het voor.

Met hartelijke groet,

college van burgemeester en wethouders
gemeente Deurne

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21