Thema's

Goede voorzieningen

DOEL

Goede voorzieningen dragen  bij aan de deelopgave prettig wonen en leven, met bijpassende voorzieningen op het vlak van cultuur, sport en ontmoeten.
Mogelijkheden om vrije tijd te besteden op een redelijke afstand zorgen er ook voor dat je een aantrekkelijke woon-en leefgemeente bent. Deurne kent een rijk verenigingsleven en een breed aanbod van vormen van vrijetijdsbesteding. Een grote diversiteit aan sport- en cultuuraanbieders maakt dat de inwoner dichtbij zijn sport of hobby kan beoefenen. Het is echter niet alleen de activiteit die bindt, maar ook het ontmoeten is van groot belang voor de sociale cohesie.
Deurnese voorzieningenniveau is hoog(waardig), het is de kunst om ook voor de toekomst te beantwoorden aan de behoeften van de inwoners.

x € 1.000
Lasten € -7.793
Baten € 528
Saldo € -7.266
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 16:03:09 met de export van 11/06/2023 15:52:21